Бюро по труда - Несебър
дирекциите "бюро по труда" са териториални поделения към главна дирекция "услуги по заетостта"

Основни дейности на дирекция "Бюро по труда":
    * регистриране на лицата, активно търсещи работа
    * услуги за лицата, активно търсещи работа:
         a) информация за обявени свободни работни места;
         б) информация за програми и мерки за заетост и обучение;
         в) посредничество по информиране и наемане на работа;
         г) професионално информиране, консултиране и ориентиране;
         д) професионално и мотивационно обучение;
         е) включване в програми и мерки за заетост;
         ж) стипендия за обучение за придобиване на професионална квалификация
    * услуги за работoдателите:
         а) информация за лицата, които активно търсят работа;
         б) информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта;
         в) посредничество за наемане на работна сила;
         г) включване в програми и мерки за заетост;
         е) преференции и премии при запазване и/или увеличаване на заетостта;
         ж) премии за обучение за придобиване на професионална квалификация и/или стажуване
    * участват в екипите по изготвяне на проекти за необходимите мерки при масови уволнения
    * участват в разработването на регионални и местни програми за заетост и за обучение
    * участват в реализирането на национални, браншови, регионални и местни програми за заетост и за обучение, включително на рискови групи на пазара на труда
    * участват в проучването на потребностите от обучение
    * извършват информационен обмен за свободните работни места и за лицата, активно търсещи работа
    * извършват изследвания и наблюдения на пазара на труда; изготвят анализи и прогнози за състоянието и тенденциите в развитието на местния трудов пазар

Информация:
Последна актуализация: 19.06.2013
Посещения: 16733
© 2007-2019 Почивка на море в Несебър с bgNesebar.com